Stacje mieszkaniowe - Cetetherm Micro

CETETHERM Micro to stacje mieszkaniowe dostosowane do współpracy z różnymi źródłami zasilania (np. niskoparametrową siecią cieplną, lokalną kotłownią, wymiennikiem centralnym w budynku). Są to urządzenia umożliwiające zasilanie w ciepło instalacji centralnego ogrzewania (co) i przygotowania ciepłej wody (cw), zwłaszcza w domach jednorodzinnych, szeregowych i apartamentach, które są podłączone do sieci ciepłowniczej. Konstrukcja węzła zapewnia łatwy dostęp do wszystkich jego komponentów oraz bezproblemowe wykonanie potrzebnego serwisu.

 

Maksymalny komfort

CETETHERM Micro posiadają w pełni automatyczną, indywidualną regulację temperatury instalacji cw i co. Instalacja centralnego ogrzewania jest automatycznie regulowana w zależności od temperatury zewnętrznej i wymaganej temperatury wewnątrz pomieszczenia. Woda zimna jest ogrzewana bezpośrednio w wymienniku o wysokiej sprawności do wymaganej temperatury cw., zapewniając w ten sposób dostawę ciepłej wody tak świeżej jak dostarczana zimna woda z zasilania sieciowego.

 

Łatwy montaż

Niewielkie wymiary i waga, dobrze rozmieszczone elementy instalacji i fabrycznie przygotowane okablowanie, sprawia, że montaż węzła jest bardzo łatwy i szybki. Uruchomienie urządzenia ułatwiają zaprogramowany panel sterowania i kabel zasilający. Węzeł jest zamontowany na ramie i wyposażony w zaizolowaną pokrywę. Obydwa te elementy stanowią jednocześnie warstwę izolacyjną. Takie rozwiązanie zapewnia mniejsze zużycie energii i wyższą efektywność energetyczną.

 

Gwarancja długoletniego działania

Węzły CETETHERM Micro to urządzenia wykonane w nowoczesnej technologii i uwzględniają wysokie wymagania Użytkowników w zakresie czasu eksploatacji i jakości osiąganych parametrów. Płyty wymiennika ciepła oraz orurowanie są wykonane ze stali kwasoodpornej.

Katalogi:


Micro STC i STC2 (dwa obiegi c.o.) – stacja przygotowania co i cw.

Wymiennik c.w.u. z sondą IS, pompa c.o., regulacja pogodowa, przystosowany do ogrzewania podłogowego.

Micro RTC -Stacja przygotowania co i cw.

Wymiennik c.w.u. z sondą IS + regulator c.o., termostat pokojowy.

Micro DPC – stacja przygotowania co i cw.

Wymiennik c.w.u. z sondą IS, regulator c.o.

Micro HTC – stacja przygotowania co i cw.

Wymiennik c.w.u. , regulator c.o.

AquaMicro -Stacja przygotowania cw (jednofunkcyjna)

Więcej informacji otrzymają Państwo kontaktując się z naszym biurem techniczno-handlowym.