Chłodnicze wymienniki ciepła

Freonowe wymienniki ciepła

Alfa Laval AC/ACH to płytowe lutowane wymienniki ciepła, które zapewniają efektywną wymianę ciepła w kompaktowej obudowie. Wymienniki ciepła Alfa Laval AC są zoptymalizowane do pracy w systemach chłodniczych i układach klimatyzacyjnych, agregatach chłodniczych oraz pompach ciepła. Zakres wydajności: 1 do 1200 kW.

Płytowe lutowane wymienniki ciepła są powszechnie stosowane w instalacjach chłodniczych. Zwykle są one używane do wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem chłodniczym (medium po stronie pierwotnej) lub wodą/glikolem po stronie wtórnej.

Wymienniki ciepła Alfa Laval AC/ACH są głównie stosowane jako:

  • Parownik w układzie z zaworem rozprężnym do chłodzenia wody
  • Skraplacz do odprowadzania lub odzyskiwania ciepła do podgrzewu wody
  • Ekonomizer do dochładzania ciekłego czynnika chłodniczego i przegrzewania czynnika gazowego

Wymienniki ciepła mogą być również wykorzystywane jako:

  • Dochładzacze do chłodzenia ciekłego czynnika chłodniczego wodą
  • Wymienniki pośrednie cyklu absorpcyjnym do wstępnego ogrzewania roztworu rozcieńczonego lub wstępnego chłodzenia roztworu stężonego.

Katalogi:


Wymienniki ciepła AC16/ACH16.

Więcej informacji otrzymają Państwo kontaktując się z naszym biurem techniczno-handlowym.