Węzły cieplne dla domów i budynków

Mini City – jedno lub dwufunkcyjny węzeł cieplny

Zastosowanie:
Domy jednorodzinne, szeregowe i apartamenty.

Węzeł Mini City to kompletny i kompaktowy węzeł cieplny dostosowany do współpracy z wysokoparametrową siecią cieplną. Zapewnia zasilanie w ciepło instalacji centralnego ogrzewania (co) i przygotowania ciepłej wody (cw). Automatyczna, indywidualna regulacja temperatury instalacji, oddzielna dla co i cw. Mini City wyposażony jest (wersja dwu-funkcyjna) w dwa wymienniki ciepła dla co (ok. 30 kW) i cw (ok. 60 kW). Temperatura cw regulowana jest w zależności od zapotrzebowania cw i parametrów wody sieciowej. Instalacja co jest automatycznie regulowana, w zależności od temperatury zewnętrznej i/lub wymaganej temperatury wewnątrz mieszkania. Wybór wersji regulacji co zależy od użytkownika.

Płyty wymiennika ciepła oraz orurowanie są wykonane ze stali kwasoodpornej. Wszystkie komponenty węzła zostały starannie dobrane po poddaniu ich testom eksploatacyjnym. Węzły posiadają oznakowanie znakiem CE.
Korzyści dla użytkownika
Stała temperatura cw bez względu na ciśnienie i przepływ, dla zadeklarowanej mocy.
Wstępnie zaprogramowana fabrycznie regulacja pogodowa (krzywe grzania).
Liczne możliwości ustawień temperatury co w ciągu dnia i okresu grzewczego, zabezpieczenia przed wychłodzeniem.
Możliwość natychmiastowego uruchomienie urządzenia, poprzez podłączenie go do źródła zasilania.
Podłączenie sieci i instalacji można wykonać od góry lub od dołu – w zależności od lokalizacji węzła na miejscu.
Łatwy dostęp do wszystkich komponentów węzła, co umożliwia bezproblemowe wykonanie prac serwisowych.

Katalogi:


Mini City – jedno lub dwufunkcyjny węzeł cieplny.

Mini Eco oraz Mini Eco Plus – węzły cieplne dla 1 do 12 mieszkań

Gama stacji Mini ECO dostarcza ciepłą wodę zarówno dla celów użytkowych (ciepła woda użytkowa) jak i dla obiegu grzewczego. Stację można podłączyć do grzejników lub ogrzewania podłogowego. Po stronie pierwotnej urządzenie może być podłączone do sieci ciepłowniczej lub lokalnych sieci grzewczych. Ta jednostka ma połączenie pośrednie; jeden wymiennik ciepła do obiegu grzewczego i jeden wymiennik ciepła do wytwarzania wody wodociągowej.

Katalogi:


Mini Eco (1–4 mieszkania).

Mini Eco Plus (1–12 mieszkań).

Więcej informacji otrzymają Państwo kontaktując się z naszym biurem techniczno-handlowym.