Consensus

Firma CONSENSUS powstała w 1991 roku w wyniku podpisania umowy z niemiecką firmą WILO GmbH z Dortmundu. wiodącym producentem pomp.

Od początku swojej działalności Consensus był dystrybutorem, a zarazem firmą inżynierską, specjalizującą się w technice pompowej, wymianie ciepła i automatyce. Naszą ofertę stanowiły pomp wodne i ściekowe firmy Wilo, wymienniki ciepła firmy Cetetherm i Alfa-Laval oraz automatyka firmy Honeywell.

W 2002 roku firma Consensus została przekształcona w Spółkę z o.o.

Jako reprezentant firmy WILO w dawnych województwach: katowickim, opolskim, bielskim, krakowskim i częstochowskim Consensus był największym autoryzowanym dystrybutorem tej firmy w Polsce, odpowiedzialnym za sprzedaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Firma dała się poznać jako solidny partner handlowy, a prowadzone szkolenia dotyczące techniki pompowej, potwierdzały szeroką wiedzę naszych inżynierów.

W 2016 roku Consensus wykorzystując szeroką wiedze nowego zespołu przemodelował profil swojej działalności, kładąc nacisk na technologie wymiany i odzysku ciepła w instalacjach HVAC, chłodnictwa przemysłowego i różnego rodzaju procesach technologicznych. W konsekwencji nawiązana została ścisła współpraca z firmą Alfa Laval.

Obecnie Consensus jako firma inżynierska jest bezpośrednim dystrybutorem specjalistycznym posiadającym autoryzację:

 • ALFA LAVAL – wymienniki ciepła różnego typu, w tym chłodnice oleju, parowniki, skraplacze, wymienniki odzysku ciepła od gorących gazów
 • LU-VE – chłodnice cieczy, parowniki, skraplacze, chłodnice powietrza
 • WILO – pompy obiegowe i cyrkulacyjne, pompy przemysłowe do wody czystej i brudnej, hydrofory
 • CETETHERM (wcześniej marka Alfa Laval) – mini węzły cieplne dla domów jednorodzinnych i mieszkań

Bezpieczeństwo i higiena pracy są traktowane priorytetowo w firmie CONSENSUS i obejmują wszystkie dziedziny naszej działalności zarówno wewnątrz firmy, jak i podczas wykonywania usług dla naszych klientów. Prowadzone szkolenia BHP dla naszych pracowników i procedury firmowe mają na celu ochronę zatrudnionych przed niebezpieczeństwem, na które narażeni są podczas wykonywania swoich czynności. Bezpieczeństwo pracy i konieczność ochrony wszystkich zatrudnionych przed zagrożeniami, wypadkami i problemami zdrowotnymi uznawane są przez zarząd firmy jako wartości nadrzędne.

Ochrona środowiska jest bardzo ważnym elementem polityki zarządzania w firmie Consensus. Staramy się żyć w harmonii z otaczającym nas środowiskiem, przestrzegając bardzo rygorystycznie wszystkich zapisów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Dodatkowo stawiamy sobie za cel promowanie i sprzedaż wyłącznie urządzeń energooszczędnych i mających możliwie najmniejszy wpływ na środowisko.

Zgodnie ze strategią firmy CONSENSUS wszystkie procesy zorientowane są na zapewnienie naszym klientom możliwie najwyższej jakości usług. Aby zapewnić wysoki poziom obsługi prowadzimy szkolenia i regularne spotkania z pracownikami dotyczące standardów naszej pracy i oferowanych rozwiązań technicznych. Niewątpliwie pomocna jest tu nasza wiedza, doświadczenie i ciągłe obserwowanie zmieniających się trendów rynkowych, postępu technologicznego oraz potrzeb naszych klientów. Celem naszym jest zapewnienie najwyższych standardów, co stanowi dla nas warunek konieczny utrzymania dobrych relacji z naszymi klientami i obopólnego sukcesu.

+
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i higiena pracy są traktowane priorytetowo w firmie CONSENSUS i obejmują wszystkie dziedziny naszej działalności zarówno wewnątrz firmy, jak i podczas wykonywania usług dla naszych klientów. Prowadzone szkolenia BHP dla naszych pracowników i procedury firmowe mają na celu ochronę zatrudnionych przed niebezpieczeństwem, na które narażeni są podczas wykonywania swoich czynności. Bezpieczeństwo pracy i konieczność ochrony wszystkich zatrudnionych przed zagrożeniami, wypadkami i problemami zdrowotnymi uznawane są przez zarząd firmy jako wartości nadrzędne.

+
Środowisko

Ochrona środowiska jest bardzo ważnym elementem polityki zarządzania w firmie Consensus. Staramy się żyć w harmonii z otaczającym nas środowiskiem, przestrzegając bardzo rygorystycznie wszystkich zapisów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Dodatkowo stawiamy sobie za cel promowanie i sprzedaż wyłącznie urządzeń energooszczędnych i mających możliwie najmniejszy wpływ na środowisko.

+
Jakość

Zgodnie ze strategią firmy CONSENSUS wszystkie procesy zorientowane są na zapewnienie naszym klientom możliwie najwyższej jakości usług. Aby zapewnić wysoki poziom obsługi prowadzimy szkolenia i regularne spotkania z pracownikami dotyczące standardów naszej pracy i oferowanych rozwiązań technicznych. Niewątpliwie pomocna jest tu nasza wiedza, doświadczenie i ciągłe obserwowanie zmieniających się trendów rynkowych, postępu technologicznego oraz potrzeb naszych klientów. Celem naszym jest zapewnienie najwyższych standardów, co stanowi dla nas warunek konieczny utrzymania dobrych relacji z naszymi klientami i obopólnego sukcesu.

Pracuj z nami

Poszukujemy osoby na stanowisko
Inżynier techniczno – handlowy HVAC (Gliwice)
technika grzewcza i klimatyzacyjna.

Zaufali nam

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Czerwionka-Leszczyny
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • TAURON Ciepło w Katowicach
 • General Motors Manufacturing Poland
 • Arcelor Mittal Poland - Dąbrowa Górnicza
 • Synthos S.A. w Oświęcimiu
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach
 • PCC Rokita
 • Tauron Wytwarzanie
 • PGNiG Termika