LU-VE EMERITUS - Adiabatyczne chłodnice cieczy

Adiabatyczne chłodnice cieczy EMERITUS dostarczają czystą wodę o właściwej temperaturze w ciągu całego roku. Urządzenia o modułowej konstrukcji, stosowane w procesach centralnego chłodzenia w układzie zamkniętym, instalowane są na zewnątrz budynków.

Katalogi:


EMERITUS – broszura.

Więcej informacji otrzymają Państwo kontaktując się z naszym biurem techniczno-handlowym.