Płytowe lutowane wymienniki ciepła

Płytowe lutowane miedzią wymienniki ciepła wyróżniają się małymi wymiarami oraz niewielkim ciężarem w stosunku do uzyskiwanej przez nie mocy, przez co są łatwe w montażu, a wykonywane z ich zastosowaniem kompaktowe węzły cieplne są lekkie i mają małe wymiary.

Połączenie płyt ze stali kwasoodpornej w procesie lutowania eliminuje konieczność stosowania uszczelek, płyty czołowej i dociskowej. Lutowanie twarde wymiennika w punktach kontaktu oraz wzdłuż krawędzi płyt zapewnia optymalną wydajność wymiany ciepła oraz odporność na ciśnienie. Konstrukcja wymiennika gwarantuje wyjątkową trwałość urządzenia.

Wymienniki oferują szereg opcji projektowych w zakresie rodzaju płyt, króćców, a także ich rozmieszczenia w zależności od aplikacji oraz parametrów pracy. Istnieje możliwość wybory standardowej konfiguracji bądź zaprojektowania urządzenia dostosowanego dokładnie do specyficznych potrzeb.

 

Korzyści osiągane przy stosowaniu płytowych lutowanych wymienników ciepła Alfa Laval:

 

Niski koszt inwestycyjny

Dzięki wysokim współczynnikom przenikania ciepła, dobrana powierzchnia wymiany ciepła może być stosunkowo mała. Zmniejszenie ilości zużywanego materiału przynosi znaczne oszczędności.

 

Mała powierzchnia instalacyjna

Dzięki kompaktowej budowie, płytowy wymiennik ciepła wymaga mniejszej przestrzeni instalacyjnej niż porównywalne rozwiązania.

 

Niskie koszty instalacyjne

Króćce dla równoległego i przeciwprądowego przepływu ułatwiają instalację i zmniejszają koszty orurowania i zaworów.

 

Ograniczone przerwy w pracy

Perfekcyjnie opracowany wzór przetłoczenia płyt oraz turbulencyjny przepływ optymalizują proces samoczyszczenia i zmniejszają gromadzenie zanieczyszczeń na powierzchni wymiany ciepła. Brak uszczelek eliminuje prawie całkowicie ryzyko wycieku.

 

Maksymalna niezawodność

Płytowe lutowane wymienniki ciepła są poddawane próbie ciśnieniowej i testowi na szczelność, aby zapewnić najwyższą jakość. Alfa Laval posiada certyfikaty wszystkich znaczących organizacji certyfikujących. Temperatury pracy standardowych wymienników ciepła zawierają się w zakresie od – 195°C do + 225°C, a ciśnienie robocze od próżni do 32 MPa. Mogą pracować one w zakresie mocy od kilku kW do 5 MW.

 

Wymienniki serii AC

Alfa Laval oferuje również wymienniki serii AC, które są przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych, układów chłodniczych i pomp ciepła. Wymienniki tej serii mogą być zastosowane jako parowniki lub skraplacze w agregatach wody lodowej (chillerach) i pompach ciepła oraz ekonomizerach agregatów i pomp ciepła.

Katalogi:


Płytowe lutowane wymienniki ciepła.

Więcej informacji otrzymają Państwo kontaktując się z naszym biurem techniczno-handlowym.