AquaCompact – przygotowanie cwu

AquaCompact stanowi kompleksowe rozwiązanie przygotowania ciepłej wody użytkowej dla układów przy nierównomiernym poborze wody. Wymiennik ciepła jest połączony z zasobnikiem ciepłej wody, dzięki czemu wymagana jest mniejsza powierzchnia dla systemu, zapewniając jednocześnie niezawodne dostarczanie cwu do każdego punktu czerpalnego.

Istnieje możliwość zastosowania wymienników ciepła AlfaNova (wykonanych w 100% ze stali kwasoodpornej), wymienników lutowanych miedzią oraz płytowych wymienników ciepła  z uszczelkami EPDM i zaczepami typu clip-on.

AquaCompact jest dostarczany jako zestaw komponentów składający się z wymiennika ciepła, pompy ładującej, zaworów, orurowania dla systemu o mocy do 240 kW. Dostępnych jest kilkanaście typów zestawów z zaworami dwu- i trójdrogowymi regulującymi temperaturę zasilania wymiennika ciepła.  AquaCompact dostarczany jest z zasobnikiem ciepła  o pojemności od 300 l do 1500 l, wykonanym ze stali kwasoodpornej lub emaliowanym ze stali czarnej. Strona pierwotna jest połączona ze źródłem zasilania (kocioł, wtórna strona sieci cieplnej wysokoparametrowej), a strona wtórna do instalacji cw. *Maksymalne ciśnienie robocze/temperatura robocza systemu wynosi odpowiednio dla: AlfaNova / lutowanych miedzią: 16 bar /

 

Zastosowanie dla systemów przygotowania ciepłej wody dla:

  • budynków wielorodzinnych
  • szpitali i zakładów opieki społecznej
  • hoteli, szkół i centrów sportowych
  • instalacji z nierównomiernym poborem cwu

 

Katalogi:


Aqua Compact.

Więcej informacji otrzymają Państwo kontaktując się z naszym biurem techniczno-handlowym.