Woda zanieczyszczona i ścieki

Oferujemy urządzenia do przetłaczania oraz pompy do ścieków niemal do każdego zastosowania. W przypadku braku możliwości prostego odprowadzenia ścieków do kanalizacji dzięki naturalnemu spadkowi terenu proponujemy zastosowanie urządzeń odpowiednio do transportu ścieków oraz odwadniania i ochrony przeciwpowodziowej

Oferta pomp Wilo EMU obejmuje:

  • pompy ściekowe do kanalizacji
  • pompy do oczyszczalni ścieków
  • mieszadła zatapialne
  • mieszadła pompujące (pompy recyrkulacyjne)
  • pompy śmigłowe

Oferujemy do tych celów m.in.:

  • pompy zatapialne WILO REXA PRO, REXA FIT, EMU FA,
  • pompy do kanalizacji ciśnieniowej WILO DRAIN MTS, REXA CUT,

Cennik:


Wilo cennik skrócony.

Katalogi:


Wilo-EMU w technice komunalnej

Więcej informacji otrzymają Państwo kontaktując się z naszym biurem techniczno-handlowym.