CB, ECB - Pompy dławnicowe blokowe

Pompy blokowe.

Zastosowanie
Do wody czystej i lekko zabrudzonej (max. 20 mg/dm³) oraz cieczy o niskiej lepkości. Temp. max przetłaczanej cieczy 110º C.

  • Systemy zaopatrzenia w wodę, uzdatniania wody i nawadniania
  • Systemy podgrzewania ciepłej wody, wody lodowej i chłodzącej.
  • Przemysłowe obiegi cieczy,
  • Systemy przeciwpożarowe
  • Elektrownie i ciepłownie 

Budowa
CB, ECB to jednostopniowe odśrodkowe pompy dławnicowe .Katalogi:


Pompy blokowe CB.

Więcej informacji otrzymają Państwo kontaktując się z naszym biurem techniczno-handlowym.