Chłodnictwo

Instalacja chłodnicza jest często newralgicznym elementem w instancjach technologicznych, gdzie wymagany jest bezpośredni lub pośredni odbiór ciepła z różnorodnych procesów technologicznych takich jak: schładzanie płynów, osuszanie powietrza, schładzanie form lub zbiorników. Dlatego szczególną wagę przykładamy do stworzenia w pierwszej kolejności koncepcji i doboru urządzeń optymalnych dla inwestora pod kątem technicznym i finansowym.

 

Realizujemy również indywidualne dostawy poniższych urządzeń:

  • skraplacze wyparne
  • chłodnice cieczy
  • adiabatyczne chłodnice cieczy
  • chłodnice powietrza
  • chłodnie wentylatorowe
  • podzespoły do agregatów chłodniczych:
    – skraplacze
    – parowniki

Więcej informacji otrzymają Państwo kontaktując się z naszym biurem techniczno-handlowym.