ETYKIETA ENERGETYCZNA ErP
dla urządzeń grzewczych

Zgodnie z decyzją Unii Europejskiej od września 2015 roku wszyscy producenci ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz zestawów zawierających ogrzewacze pomieszczeń, podgrzewacze wody i zasobniki ciepłej wody użytkowej musieli wdrożyć postanowienia nowej dyrektywy dotyczącej ekologii produktów związanych z energią i nowej etykiety efektywności energetycznej. Unijne rozporządzenie w sprawie produktów związanych z energią – w skrócie zwanych „ErP” (ang. „Energy related Products”) – poddaje ocenie i dzieli urządzenia na różne klasy efektywności energetycznej. Etykiety efektywności energetycznej, umieszczane do tej pory na nowych lodówkach, telewizorach czy pralkach, są również zastosowane w przypadku urządzeń grzewczych i podgrzewaczy wody. Pompy ciepła do ogrzewania, podgrzewacze ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła, zasobniki solarne i zasobniki ogrzewane pośrednio otrzymają etykietę efektywności energetycznej, która w całej Europie będzie wyglądała tak samo.

 

Etykieta Energetyczna Erp dla pomp ciepła

Ocena efektywności energetycznej pompy ciepła do ogrzewania jest prezentowana na etykiecie poprzez przyporządkowanie urządzenia do jednej z dziewięciu klas. Najwyższą z nich jest A++, natomiast klasa G oznacza urządzenie o najniższej efektywności energetycznej. W przypadku pomp ciepła do ogrzewania przynależność do danej klasy ustalana jest na podstawie rocznego współczynnika efektywności (SCOP). Zależy on z jednej strony od strefy klimatycznej, a z drugiej od potencjalnego systemu grzewczego. Dlatego też Europa została podzielona na trzy strefy klimatyczne. W przypadku grzejników i systemów ogrzewania podłogowego na etykiecie efektywności energetycznej umieszczone są informacje o możliwych klasach efektywności energetycznej w zależności od temperatury zasilania.

 

Etykieta Energetyczna Erp dla ogrzewaczy wody

Na etykiecie znajdą się informacje dla klientów istotne pod kątem ochrony środowiska, takie jak roczne zużycie energii, ale także wartości natężenia hałasu i przydatność urządzenia do pracy poza szczytowym obciążeniem. Ocena efektywności energetycznej urządzeń do przygotowywania ciepłej wody prezentowana będzie poprzez przyporządkowanie do jednej z siedmiu klas. Najwyższą z nich jest A, natomiast klasa G oznacza urządzenie o najniższej efektywności energetycznej. Do czasu wyznaczonego terminu na ostateczne wdrożenie etykiet publikacja informacji na temat efektywności energetycznej urządzeń jest jeszcze dobrowolna, od 2015 roku stanie się obowiązkiem producenta. Gotowość na wprowadzenie etykiet efektywności energetycznej i pewna przyszłość: już dziś oferujemy naszym klientom przyszłościowe rozwiązania!