Nowoczesne pompy ciepła

Nowoczesne pompy ciepła (Stiebel Eltron) oszczędzają energię i zmniejszają emisję szkodliwych substancji.

Obecnie wiele osób postrzega kwestię ogrzewania nie tylko w kategoriach opłacalności, lecz także ochrony środowiska, a rozwój pomp ciepła świadczy o tym, że te dwa dążenia doskonale można ze sobą pogodzić. Pompy ciepła wykorzystują bowiem energię, która jest ciągle dostępna w powietrzu, wodzie i ziemi, przekształcając ją w użyteczne ciepło grzewcze. Ten w znacznym stopniu niewyczerpany rodzaj pozyskiwania ciepła użytkowego nie szkodzi środowisku naturalnemu.

Regulacja pompy ciepła jest zależna od temperatury zewnętrznej, a jej zadaniem jest zapewnienie ustawionej temperatury zadanej. Rezultat to ponadprzeciętnie dobry stosunek pozyskanego ciepła grzewczego do zużytej energii. W liczbach oznacza to, że: zużywając jedną kWh energii elektrycznej, za pomocą jednej pompy ciepła z powietrza, wód gruntowych lub gruntu pozyskać można nawet pięć kWh energii użytkowej. Kompaktowa konstrukcja gwarantuje niewielkie zapotrzebowanie przestrzenne i łatwość montażu. Ze względu na niski nakład pracy związany z instalacją, pompa ciepła powietrze/woda jest wariantem o najłatwiejszym sposobie montażu. Pompa ciepła ustawiona do wyboru w domu lub na wolnym powietrzu może pobierać ciepło użytkowe z powietrza zewnętrznego o temperaturze nawet ok. -20 °C.

Wybierając odpowiedni produkt, klienci coraz częściej zwracają uwagę na jego nieszkodliwość dla środowiska. Pompy ciepła Stiebel Eltron realizują główne założenie, jakim jest ogrzewanie mieszkań i domów w ekologiczny i ekonomiczny sposób.

 

Powietrze jako dolne źródło

Ogrzewane przez słońce powietrze jest dostępne wszędzie. Pompy ciepła mogą pobierać energię w ilości wystarczającej do trybu grzania nawet przy temperaturze powietrza zewnętrznego -20 °C. Dolne źródło powietrze jest najzimniejsze, gdy zapotrzebowanie ciepła grzewczego jest najwyższe. Pompa ciepła może pobierać ciepło z powietrza jako dolnego źródła nawet przy temperaturze ok. -20 °C. Jednak im niższa temperatura dolnego źródła, tym niższy jest także współczynnik efektywności energetycznej. W skrajnych przypadkach rozwiązaniem jest połączenie pompy ciepła z drugim źródłem ciepła, które wspomaga pompę ciepła w trakcie krótkiej, najzimniejszej pory roku. Szczególną zaletą jest łatwa instalacja pompy ciepła powietrze/ woda, ponieważ nie ma konieczności przeprowadzania prac gruntowych ani wiercenia studni.

 

Woda jako dolne źródło

Wody gruntowe są dobrym zasobnikiem ciepła słonecznego. Nawet w najzimniejsze zimowe dni utrzymują one stałą temperaturę o wartości od +7 °C do +12 °C. Dzięki stałemu poziomowi temperatury tego dolnego źródła współczynnik efektywności pompy ciepła jest praktycznie taki sam przez cały rok. Niestety nie wszędzie dostępne są wody gruntowe w wystarczającej ilości i odpowiedniej jakości. Jeśli jednak istnieje możliwość wykorzystania wód gruntowych, jest to opłacalne. Aby wykorzystać ciepło, trzeba stworzyć studnię ssawną i chłonną. W Polsce zasady użytkowania wód gruntowych są regulowane przez Prawo wodne. Informacji o możliwościach wykorzystania wody udzielają regionalne zarządy gospodarki wodnej.

Ziemia z kolektorem gruntowym jako dolne źródło

W Europie Środkowej grunt na głębokości ok. 1,20 – 1,50 m jest nawet w mroźne zimowe dni wystarczająco ciepły, aby w opłacalny sposób zasilić pompy ciepła. Aby zainstalować kolektor gruntowy, wymagana jest odpowiednio duża powierzchnia działki na system rur, które pobierają ciepło gruntowe. Wymaga się powierzchni ok. dwu lub trzykrotnie większej niż powierzchnia mieszkalna do ogrzania. Moc pobierana przez kolektor gruntowy wynosi od 10 do 15 W/m² w przypadku suchego, piaszczystego podłoża i do 40 W/ m² w przypadku podłoża z wodami gruntowymi. Przez rury przepływa przyjazna dla środowiska mieszkanka solankowa, która nie zamarza i przekierowuje pobrane ciepło do parownika pompy ciepła. Wystarczająco duża działka stanowi niewyczerpany zapas energii i idealne warunki do zastosowania pompy ciepła solanka/woda.

 

Ziemia z instalacją pionowych wymienników gruntowych jako dolne źródło

Pionowe gruntowe wymienniki ciepła nie wymagają wiele miejsca. Za pomocą narzędzia wiertniczego umieszcza się je w gruncie na głębokości maks. do ok. 100 metrów. Pionowe gruntowe wymienniki ciepła składają się z głowicy sondy i pionowych rur z tworzywa sztucznego. W rurach z tworzywa sztucznego krąży mieszanka solankowa, która pobiera ciepło z gruntu. Moc pobierana zależy od właściwości podłoża i wynosi od ok. 30 do 100 W na metr bieżący sondy. W zależności od pompy ciepła i właściwości podłoża w jedną instalację dolnego źródła łączy się kilka sond. W Niemczech muszą zostać zgłoszone i ew. zatwierdzone przez regionalny zarząd gospodarki wodnej. W Polsce zasady budowania i użytkowania tego typu instalacji regulujące Prawo wodne.

Więcej informacji otrzymają Państwo kontaktując się z naszym biurem techniczno-handlowym.